تیم درمانی ما

کارکنان کلینیک فیزیوتراپی سروش سلامت


neda-khodakarami.jpg

خانم ندا خداکرمی

مدیر کلینیک

jpg-7598.jpg

آقای امیر محمد برهانی

مسئول فنی

images-9587.jpg

آقای سعید کشاورز

مسئول امور بازاریابی و بیمه

IMG-20210518-WA0001-8646.jpg

آقای محمد حاجی ابراهیمی

فیزیوتراپیست

WhatsApp Image 2022-05-23 at 4.15.39 PM-8310.jpeg

آقای حسین قهرمانی

فیزیوتراپیست

images-5337.jpg

خانم راحله حسینی

فیزیوتراپیست

WhatsApp Image 2021-07-18 at 15.42.34-4266.jpeg

خانم شادی نوری

واحد پذیرش

WhatsApp Image 2022-05-23 at 4.21.12 PM-8869.jpeg

خانم ملیکا عالمی

دستیار فیزیوتراپ

images-4495.jpg

خانم سیده فاطمه میر حسینی

پذیرش و دستیار فیزیوتراپ

WhatsApp Image 2021-09-06 at 11.31.53-6407.jpeg

خانم فاطمه پورکاظم

فیزیوتراپیست

زهرا بکرای

فیزیوتراپیست