تیم درمانی ما

کارکنان کلینیک فیزیوتراپی سروش سلامت


neda-khodakarami.jpg

خانم ندا خداکرمی

مدیر کلینیک

jpg-7598.jpg

آقای امیر محمد برهانی

مسئول فنی

fatma-yoniol.jpg

خانم فاطیما ینی یول

فیزیوتراپیست

IMG-20210518-WA0001-8646.jpg

آقای محمد حاجی ابراهیمی

فیزیوتراپیست

neda-farahani.jpg

خانم ندا فراهانی

دستیار فیزیوتراپ

sara-hoseini.jpg

خانم سارا حسینی

دستیار فیزیوتراپ

IMG-20210509-WA0002-6809.jpg

خانم یگانه نجفی

دستیار فیزیوتراپ

WhatsApp Image 2021-07-18 at 15.42.34-4266.jpeg

خانم شادی نوری

واحد پذیرش

Untitled-5370.png

سعید کشاورز

مسئول امور بازاریابی و بیمه

WhatsApp Image 2021-09-06 at 11.37.49-9085.jpeg

خانم فائزه موسوی

دستیار فیزیوتراپ

WhatsApp Image 2021-09-06 at 11.31.53-8455.jpeg

خانم فاطمه پورکاظم

فیزیوتراپیست