نیم کفی طبی خار پاشنه

2300000 تومان

مشخصات محصول : ساخته شده از ژل فوق نرم در 2 سایز

با توجه به اینکه این کفی بصورت نیمه ساخته شده است،  لذا به هیچ وجه کفش شما را تنگ نمی کند و بخاطر نرم بودن این کفی، برای کاهش درد ناشی از خارپاشنه و درد پاشنه مورد استفاده قرار میگیرد.

 از سوی دیگر چون مقدار کمی پاشنه پا را به سمت بالا و جلو می آورد بنابراین دیگر پشت پا در تماس با کفش قرار نگرفته و برای کفشهایی که پشت پا را میزند مناسب است، همچنین با بالا آمدن پاشنه، مقداری از وزن بدن به پنجه منتقل شده و در همه افرادی که زیاد پیاده روی می کنند باعث کاهش درد و خستگی خواهد شد.