نیم کفی طبی خارپاشنه

90000 تومان

مشخصات محصول : ساخته شده از ژل فوق نرم در 2 سایز

با توجه به اینکه این کفی بصورت نیمه ساخته شده است لذا به هیچ وجه کفش شما را تنگ نمیکند. بخاطر نرم بودن این کفی، برای کاهش درد ناشی از خارپاشنه و درد پاشنه مورد استفاده قرار میگیرد و از سوی دیگر چون مقدار کمی پاشنه پا را به سمت بالا و جلو می آورد بنابراین پشت پا دیگر در تماس با کفش قرار نگرفته و برای کفشهایی که پشت پا را میزند مناسب است. همچنین با بالا آمدن پاشنه مقداری از وزن بدن به پنجه منتقل شده و در همه افرادی که زیاد پیاده روی میکنند باعث کاهش درد و خستگی خواهد شد.