جوراب ژله ای ترک کف پا

90000 تومان

مشخصات محصول : از جنس ژله بوده و در یک سایز 38 - 36 عرضه میگردد.

مناسب برای افرادی می باشد که کلیه قسمت های پاشنه و پنجه دارای ترک میباشند بدینصورت که کف پا را چرب نموده و به مدت یک تا دو هفته مداوم ازین پد استفاده نموده و بهبود قابل توجهی را مشاهده نمایید