کفی کامل طبی ژله ای پاشنه بلند

کفی کامل طبی ژله ای پاشنه بلند

30000 تومان

مشخصات محصول : کفی ژله ای فیر سایز

با استفاده از این نوع کفی می توان کفش پاشنه بلند را به یک کفش طبی تبدیل نمود زیرا با نرم کردن پاشنه و پنجه و با داشتن قوس کناری پا باعث کاهش خستگی می گردد. همچنین به دلیل ایجاد اصطکاک باعث کاهش سرخوردن پا در کفشهای پاشنه بلند می گردد. این کفی تغییری در سایز کفش ایجاد نمیکند.